Biyernes, Mayo 4, 2012

Walang Hanggan debut at No. 1, Legacy at No. 11

Walang Hanggan debut at No.1 with 32.1% rating while Legacy got only 16.8% rating!