Sabado, Mayo 28, 2011

Munting Heredera, waley na waley sa TV ratingsOver 15% ang lamang ng Minsan Lang Kitang iibigin sa katunggali nitong Munting Heredera sa nationwide tv ratings. Hindi naman malayo ang agwat ng lamang ng MLKII sa Mega Manila.


KANTAR MEDIA NATIONWIDE HH
May 24, 2011 Minsan Lang Kita Iibigin (33.2%) vs. Munting Heredera (15.4%)
May 25, 2011 Minsan Lang Kita Iibigin (31.9%) vs. Munting Heredera (14.6%)
May 26, 2011 Minsan Lang Kita Iibigin (33.2%) vs. Munting Heredera (15.0%)


AGB MEGA MANILA HHMay 24, 2011 Minsan Lang Kita Iibigin (23.8%) vs. Munting Heredera (22.3%)
May 25, 2011 Minsan Lang Kita Iibigin (24.3%) vs. Munting Heredera (22%)
May 26, 2011 Minsan Lang Kita Iibigin (24.1%) vs. Munting Heredera (22.4%)